TITLE

DESCRIPTION

Pasaport nedir

Vize Türleri

*A Vizesi : Yabancı Diplomatlara verilir. A-1 vizesi Büyükelçiler, Bakanlar, Diplomatlar, Konsolosluk yetkilileri ve ailelerine , A-2 vizesi yabancı hükümetlerin diğer yetkilileri ile çalışanları ve aileleri ne, A-3 vizesi  A-1 ve A-2 vizesi sahiplerinin yanında çalışan işçiler, hizmetçiler ve ailelerine verilir.

*B Vizesi: Turistlere verilen vize türüdür.B-1 vizesi  İş amaçlı turist vizesidir. B-2 vizesi eğlence ve gezi amaçlı turist vizesidir.

*C Vizesi: Geçiş yapan yolculara verilir.C-1 vizesi  Amerika bağlantılı seyahat edenlerin aldığı , C-2 Birleşmiş Milletler bölgesinden geçiş yapmaya yetkili yabancılara verilen, C-3: Geçiş yapan yabancı hükümet yetkilileri, aileleri, hizmetçileri ve özel çalışanları verilen vize türüdür. C-4  de  Vizesiz geçişi ifade eder.
*D Vizesi: Ekip üyesi ;gemi kaptanları, havayolları çalışanları türünden ekiplere verilen vizedir. D-1 vizesi  Araç değiştirmeden ABD’ye varan ekip üyelerine, D-2 vizesi de Araç değiştirerek ABD’ye varan ekip üyelerine verilir.
*E Vizesi: Yatırımcı ve tüccarlar a verilen vizedir.E-1 vizesi Tüccarlar ile eş ve küçük çocuklarına verilen vizedir.E-2 vizesi ise ABD’de yatırım yapan/yapacak olanlar ile, eş ve küçük çocuklarına verilir.

*F Vizesi: Öğrencilere verilen vizedir

*G Vizesi: Uluslararası örgütlere çalışan yabancı hükümet üyelerine verilir. G-1: Uluslararası organizasyona üye, tanınmış yabancı hükümetlerin başkanları, temsilcileri ile çalışanları ve ailelerine , G-2: Tanınmış yabancı hükümetlerin üyelerine ve diğer temsilcilerine , G-3: Uluslararası organizasyonlara üye olmayan ya da tanınmamış yabancı hükümet temsilcileri ve aile üyelerine , G-4: Uluslararası organizasyonların yetkilileri ve çalışanları ile ailelerine , G-5: G-1, G-2, G-3 ve G-4 vize sahiplerinin hizmetçileri veya kişisel çalışanlarına verilir.

*H Vizesi İşçilere verilen vizedir. H-1B: Özellikli mesleklerde çalışanlar ile profesyonel geçici işçilere ve mankenlere , H-1C: Sağlık çalışanı sıkıntısının çekildiği yerlerde üç yıldan az bir zaman için çalışmaya giden hemşirelere , H-2A: Mevsimlik tarım işçilerine , H-2B: Geçici işlerde çalışan yetenekli ya da yeteneksiz işçilere , H-3 vizesi de stajerlere , H-4: H-1, H-2 ve H-3 vize sahiplerinin eşleri ve küçük çocuklarına verilir.

*I Vizesi: Yabancı basın ve medya mensupları ile eşleri ve çocuklarına verilir.

*j Vizesi: Değişim programlarına katılan ziyaretçilere verilir. J-1: Değişim programı ziyaretçilerine, J-2: J-1 vize sahibinin eşi ve çocuklarına verilir.

*K Vizesi: ABD vatandaşlarının nişanlıları, eşleri ve çocuklarına verilen vize türüdür.
K-1: Amerikan vatandaşlarının nişanlılarına , K-2: K-1 vizesine başvuran nişanlıların çocuklarına , K-3: Amerikan vatandaşlarıyla evlenen kişilere , K-4: K-3 vizesine başvuran eşlerin çocuklarına verilir.

L Vizesi: Çok uluslu şirketlerde geçici olarak başka ofislere ya da Ana Merkeze çalışmaya gönderilenlere verilir. L-1A: Yönetici ve müdürlere , L-1B: Uzman çalışanlara , L-2: L-1 vizesine sahip kişilerin eş ve çocuklarına verilir.

M Vizesi: Mesleki kurs ve programlara katılanlara verilir. M-1: Mesleki programlara katılan öğrencilere , M-2: M-1 vizesine sahip kişilerin eş ve cocuklarına verilir.

NATO Vizesi: NATO çalışanlarına verilir.
N-1,2,3,4,5,6,7  vizeleri de kendi içlerinde çeşitlendirilmiştir.

*O Vizesi: Üstün yeteneğe sahip olan çalışanlara verilir. O-1: Bilim, sanat, eğitim, iş ve spor alanlarda üstün yeteneğe sahip yabancılara , O-2: O-1 vize taşıyıcılarına destekleme anlamında refakat eden yabancılara , O-3: O-1 vize taşıyıcılarının aile üyelerine verilir.

*P Vizesi: Sporcu ve Sanatçılara verilir. P-1: Tek sporcu ya da spor takımı üyelerine,.
P-2: Eğlence grubu üyelerine , P-3: Karşılıklı değişim programlarına katılan sanatçı veya eğlendiricilere , P-4: P-1, P-2 ve P-3 vizesi sahiplerinin eş ve çocuklarına verilir.

*Q Vizesi: Uluslararası kültürel değişim programı katılımcılarına verilir Q-1 vizesi Uluslararası kültürel değişim programı katılımcılarına , Q-2: İrlandalı Barış Süreci Kültür ve Eğitim programına katılanlara , Q-3vizesi de Q-2 vizesi sahiplerinin eş ve küçük çocuklarına verilir.

*R Vizesi: Din adamlarına verilir . R-1: Din adamlarına , R-2vizesi R-1 vizesi sahiplerinin eş ve çocuklarına verilir.

*S Vizesi: Suçlarla ilgili şahitlik yapan ya da ihbar eden kişilere verilir.S-5 vizesi suç örgütleri ya da çetelerle ilgili önemli bilgileri ihbar eden kişilere , S-6vizesi terörizm ile ilgili bilgileri ihbar eden kişilere verilir.
*T Vizesi: İnsan ticaretine maruz kalanlara verilir. T-1: İnsan ticaretine maruz kalanlara T-2: İnsan ticaretine maruz kalanların eşlerine, T-3: İnsan ticaretine maruz kalanların çocuklarına , T-4: İnsan ticaretine maruz kalan 21 yaşından küçüklerin ebeveynlerine verilir.

North American Free Trade Agreement (NAFTA) Vizesi TN: ABD’ye ticaret amacıyla giden Kanada’lı ve Meksika’lılara verilir.
TD: TN vizesine sahip kişilerin eşlerine verilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ALFA VİZE

  •   AKDENİZ MAHALLESİ AKDENİZ CADDESİ AKDENİZ İŞ MERKEZİ NO:5 KAT: 5 DAİRE : 512 KONAK / İZMİR

  • (0232) 570 04 24

  • 0532 611 45 84

  •    Mail: info@alfavize.com

         

İletişim

Seyahat Acentası


Belge No: 10583

© Copyright 2016 by JeXiR for ALFA VİZE

We LOVE GOOGLE