Almanya

Vizesi

almanya_vizesi_logo

Almanya Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Çalışanların Turistik Vize Alabilmesi için Gerekli Belgeler:

1.Almanya Başvuru formu: (Schengen Başvuru Formu)  : İmzalanması gereken bölümlerin imzalanması ve ilk sayfadaki medeni durumun işaretlenmesi yeterlidir, Firmamızca doldurulacaktır.                                                                                                                                                                                                   Gidecek her bir kişi için (çocuklar için de) ayrı ayrı Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış  bir belgedir .

2.Pasaport: 10 Yıldan eski olmamalı, dönüş tarihinden itibaren 3 ay  daha  geçerliliği olmalı  ve son iki sayfası boş  olmalıdır. Müracaat esnasında varsa eski pasaportlar da getirilmelidir.

NOT: Pasaport ilk kez alınmış ve içinde herhangi bir vize bulunmuyor ise emniyetten pasaport protokol yazısı alınması gerekmektedir.

 3.Pasaport Fotokopisi   Firmamızca sağlanacaktır.

4.Fotoğraf : İki adet Almanya vizesi için çekilmiş  biometrik fotoğraf olmalıdır.

5.Tam Tekmil Vukuatlı Toplu Nüfus Kayıt Örneği : Nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir. Güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

6.Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi:

7.Yurt dışı seyahat sigortası:Firmamızca sağlanacaktır.

8.Uçak ve hotel rezervasyonları:Firmamızca sağlanacaktır.

9.Gelir belgeleri:

*Vadesiz TL hesabında minimum 3000 TL gösteren bir banka cüzdanı fotokopisi, *Banka hareket bilgileri -kaşeli,,bankadan imzalayan kişinin imza sirküleri ile birlikte-  *Varsa tapu, ruhsat ve  diğer gelirlerin belgeleri

*Son aya ait  maaş bordrosu

NOT: Banka cüzdanı aktif olarak kullanılan bir hesap olmalıdır. Tek satır, içerisinde     hareketi olmayan, ya da yeni açılmış bir hesap tercih edilmemelidir

10.Varsa Davetiye  Almanya’dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye . Orjinali ile birlikte fotokopisi de olmalıdır.

11.Dilekçe: Alman Konsolosluğuna yazılmış, seyahatin amacını kalış süresini , nasıl

kalınacağını ve masrafların nasıl karşılanacağını belirten belgedir. Dilekçe örnek

formata göre doldurulmalıdır.  Firmamızca  hazırlanacaktır.

11.Çalışma Belgesi: Çalışanların mesleğine dair bilgi veren çalışma belgesidir.

12.İzin Belgesi: Çalışılan iş yerinin antetli kağıdına yazılmış seyahat süresince izinli

olduğunu gösterir ıslak imzalı izin yazısıdır.

13.SGK Hizmet Dökümü

14.SGK İşe Giriş Bildirgesi

15.Altı aydan kısa çalışanlar için eski iş yerinden belge

16.A/T 11 Belgesi

 

 

Çalışanların Ticari Vize Alabilmesi için Gereken Belgeler: 

1.Almanya Başvuru formu: (Schengen Başvuru Formu)  : İmzalanması gereken bölümlerin imzalanması ve ilk sayfadaki medeni durumun işaretlenmesi yeterlidir, Firmamızca doldurulacaktır. Gidecek her bir kişi için (çocuklar  dahil) ayrı ayrı Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanması gereken bir  belgedir .

2.Pasaport: 10 Yıldan eski olmamalı, dönüş tarihinden itibaren 3 ay  daha  geçerliliği olmalı  ve son iki sayfası boş  olmalıdır. Müracaat esnasında varsa eski pasaportlar da getirilmelidir.

NOT: Pasaport ilk kez alınmış ve içinde herhangi bir vize bulunmuyor ise emniyetten pasaport protokol yazısı alınması gerekmektedir.

 3.Pasaport Fotokopisi   Firmamızca sağlanacaktır.

4.Fotoğraf : İki adet Almanya vizesi için çekilmiş  biometrik fotoğraf olmalıdır. Son 3 ay içinde çekilmiş ve başka bir vize işleminde kullanılmış olmamalıdır.

5.Tam Tekmil Vukuatlı Toplu Nüfus Kayıt Örneği : Nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir. Güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.Ayrıca nüfus cüzdan fotokopisi de ilave edilmelidir.

6.Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi:

7.Yurt dışı seyahat sigortası:Firmamızca sağlanacaktır.

8.Uçak ve hotel rezervasyonları:Firmamızca sağlanacaktır.

9.Varsa Davetiye  Almanya’dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye(Orjinal ve fotokopisi)

10.Finansal Durumu Gösterir Belgeler

*Son 3 aylık maaş bordroları, kaşe ve ıslak imzalı  şekilde hazırlanmış olmalıdır.

*Son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

*Varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

11.Almanya vize talebini belirten dilekçe: Kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından Almanya konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.

*Vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Almanya’ yaya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan etmelidir.*Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklamalıdır.

12. Kişi eğer, Almanya seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecekse bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

13.Vergi levhası fotokopisi

14.Faaliyet belgesi:  Son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı

15.Şirketin imza sirküleri:  kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösteren belge.

16.Şirketin ticaret sicil gazetesi:  kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

17.SGK işe giriş bildirgesi,

18.SGK hizmet dökümü

19.Resmi izin belgesi : Kişinin çalıştığı  kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan, Almanya’dan dönüş veya seyahate devam edilecek süreci destekleyen belgeler..

20.Davetiye :Kişinin Almanya seyahatinin içeriği ticari ziyaret olması nedeni ile Davetiye belgesi.

 

 

 

 

İşverenlerin Ticari Vize Alabilmesi için gerekli Belgeler:

1.Almanya Başvuru formu: (Schengen Başvuru Formu)  : İmzalanması gereken bölümlerin imzalanması ve ilk sayfadaki medeni durumun işaretlenmesi yeterlidir, Firmamızca doldurulacaktır. Gidecek her bir kişi için (çocuklar  dahil) ayrı ayrı Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanması gereken bir  belgedir .

2.Pasaport: 10 Yıldan eski olmamalı, dönüş tarihinden itibaren 3 ay  daha  geçerliliği olmalı  ve son iki sayfası boş  olmalıdır. Müracaat esnasında varsa eski pasaportlar da getirilmelidir.

NOT: Pasaport ilk kez alınmış ve içinde herhangi bir vize bulunmuyor ise emniyetten pasaport protokol yazısı alınması gerekmektedir.

 3.Pasaport Fotokopisi   Firmamızca sağlanacaktır.

4.Fotoğraf : İki adet Almanya vizesi için çekilmiş  biometrik fotoğraf olmalıdır. Son 3 ay içinde çekilmiş ve başka bir vize işleminde kullanılmış olmamalıdır.

5.Tam Tekmil Vukuatlı Toplu Nüfus Kayıt Örneği : Nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir. Güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.Ayrıca nüfus cüzdan fotokopisi de ilave edilmelidir.

6.Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi:

7.Yurt dışı seyahat sigortası:Firmamızca sağlanacaktır.

8.Uçak ve hotel rezervasyonları:Firmamızca sağlanacaktır.

9.Davetiye: Ziyarette bulunulacak Alman şirketin Almanca davet yazısı

10.Dilekçe: Türk şirketinin,  şirket  antetli   resmi  kağıdın üzerine seyahat  amacını  belirten ve masrafların şirket tarafından karşılanacağına dair  kaşeli ve ıslak imzalı yazı.

11.Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti: Ortaklığa ve hisse payına ilişkin de bilgi içermeli

12.Faaliyet belgesi  fotokopisi:Bağlı olunan Odadan “Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası..vb” / Son 3 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.

13.Vergi levhası fotokopisi

14.Vergi dairesinden kayıt tarihini de belirten vergi mükellef belgesi 

15.Şirketin ticaret sicil gazetesi  fotokopisi (kuruluş ve güncel, aslı ve fotokopi)

16.İmza sirküleri fotokopisi

 17.Bağ-Kur Belgesi (borçlular: borçların ödendiğine dair belge)

18.Şirket banaka hesap dökümleri: Son üç aya ait bankadan kaşeli ve ıslak imzalı, hesap adı kısmında firma ünvanı yazılı belgeler.

19.Fuar ziyaretleri için / Fuarda kendi standını kuracak olanlar için:

 Fuar ziyaretçileri:     Masrafların karşılanacağına dair taahhüdü de içeren Alman

şirketin fuar ile ilgili davet yazısı veya Alman fuar aorganizasyonu tarafından verilen

bir fuar davetiyesi, fuar bileti vs. belgelerine sahip olmalıdır.

 Kendi standını kuracaklar:     fuar standına ilişkin fatura ve hesabın Türk şirketi

tarafından Alman fuar organizasyonuna ödendiğine dair belge gösterilmelidir.

 

İşverenlerin  Turistik Vize Alabilmesi için Gerekli Belgeler:

1.Almanya Başvuru formu: (Schengen Başvuru Formu)  : İmzalanması gereken bölümlerin imzalanması ve ilk sayfadaki medeni durumun işaretlenmesi yeterlidir, Firmamızca doldurulacaktır.                                                                                                                                                                                                   Gidecek her bir kişi için (çocuklar için de) ayrı ayrı Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış  bir belgedir .

2.Pasaport: 10 Yıldan eski olmamalı, dönüş tarihinden itibaren 3 ay  daha  geçerliliği olmalı  ve son iki sayfası boş  olmalıdır. Müracaat esnasında varsa eski pasaportlar da getirilmelidir.

NOT: Pasaport ilk kez alınmış ve içinde herhangi bir vize bulunmuyor ise emniyetten pasaport protokol yazısı alınması gerekmektedir.

 3.Pasaport Fotokopisi   Firmamızca sağlanacaktır.

4.Fotoğraf : İki adet Almanya vizesi için çekilmiş  biometrik fotoğraf olmalıdır.

5.Tam Tekmil Vukuatlı Toplu Nüfus Kayıt Örneği : Nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir. Güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

6.Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi:

7.Yurt dışı seyahat sigortası:Firmamızca sağlanacaktır.

8.Uçak ve hotel rezervasyonları:Firmamızca sağlanacaktır.

9.Gelir belgeleri:

*Vadesiz TL hesabında minimum 3000 TL gösteren bir banka cüzdanı fotokopisi,

*Banka hareket bilgileri -kaşeli,bankadan imzalayan kişinin imza sirküleri ile birlikte-

*Varsa tapu, ruhsat ve  diğer gelirlerin belgeleri

*Son aya ait  maaş bordrosu

NOT: Banka cüzdanı aktif olarak kullanılan bir hesap olmalıdır. Tek satır, içerisinde     hareketi olmayan, ya da yeni açılmış bir hesap tercih edilmemelidir

10.Varsa Davetiye  Almanya’dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye . Orjinali ile birlikte fotokopisi de olmalıdır.

11.Dilekçe: Alman Konsolosluğuna yazılmış, seyahatin amacını kalış süresini , nasıl

kalınacağını ve masrafların nasıl karşılanacağını belirten belgedir. Dilekçe örnek

formata göre doldurulmalıdır.  Firmamızca  hazırlanacaktır.

12.İzin Belgesi: İş yerinin antetli kağıdına yazılmış seyahat süresini, masrafların karşılanma şeklini, kalınacak yerleri belirleyen   ıslak imzalı izin yazısıdır.

13.Faaliyet Belgesi: Bağlı olunan Odadan “Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası..vb” / Son 3 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.

14.Vergi Levhası fotokopisi.

15.İmza Sirküleri fotokopisi.

16.Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.

17.Şirket banka hesap dökümleri: Son 3 aya ait, bankadan kaşeli ve imzalı olarak alınmalıdır. Firma ünvanı mutlaka hesap adı kısmında yer almalıdır.

18.Bağ-kur Hizmet Dökümü

 

 

 

Gerekli Belgeler

1.Almanya Başvuru formu: (Schengen Başvuru Formu)  : İmzalanması gereken bölümlerin imzalanması ve ilk sayfadaki medeni durumun işaretlenmesi yeterlidir, Firmamızca doldurulacaktır. Gidecek her bir kişi için (çocuklar  dahil) ayrı ayrı Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanması gereken bir  belgedir .

2.Pasaport: 10 Yıldan eski olmamalı, dönüş tarihinden itibaren 3 ay  daha  geçerliliği olmalı  ve son iki sayfası boş  olmalıdır. Müracaat esnasında varsa eski pasaportlar da getirilmelidir.

NOT: Pasaport ilk kez alınmış ve içinde herhangi bir vize bulunmuyor ise emniyetten pasaport protokol yazısı alınması gerekmektedir.

 3.Pasaport Fotokopisi   Firmamızca sağlanacaktır.

4.Fotoğraf : İki adet Almanya vizesi için çekilmiş  biometrik fotoğraf olmalıdır.

5.Tam Tekmil Vukuatlı Toplu Nüfus Kayıt Örneği : Nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir. Güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

6.Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi:

7.Yurt dışı seyahat sigortası:Firmamızca sağlanacaktır.

8.Uçak ve hotel rezervasyonları:Firmamızca sağlanacaktır.

9.Varsa Davetiye  Almanya’dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye(Orjinal ve fotokopisi)

10.Dilekçe: Alman Konsolosluğuna yazılmış, seyahatin amacını kalış süresini , nasıl

kalınacağını ve masrafların nasıl karşılanacağını belirten belgedir. Dilekçe örnek

formata göre doldurulmalıdır.  Firmamızca  hazırlanacaktır.

11.Gelir Belgeleri

*Vadesiz TL hesabında minimum 3000 TL gösteren bir banka cüzdanı fotokopisi,

*Banka hareket bilgileri -kaşeli,,bankadan imzalayan kişinin imza sirküleri ile birlikte-  *varsa tapu, ruhsat ve  diğer gelirlerin belgeleri

*Aylık emekli maaşını  gösteren emeklilik belgesi

 

 

 


Gerekli Belgeler:

1.Almanya Başvuru formu: (Schengen Başvuru Formu)  : İmzalanması gereken bölümlerin imzalanması ve ilk sayfadaki medeni durumun işaretlenmesi yeterlidir, Firmamızca doldurulacaktır. Gidecek her bir kişi için (çocuklar  dahil) ayrı ayrı Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanması gereken bir  belgedir .

2.Pasaport: 10 Yıldan eski olmamalı, dönüş tarihinden itibaren 3 ay  daha  geçerliliği olmalı  ve son iki sayfası boş  olmalıdır. Müracaat esnasında varsa eski pasaportlar da getirilmelidir.

NOT: Pasaport ilk kez alınmış ve içinde herhangi bir vize bulunmuyor ise emniyetten pasaport protokol yazısı alınması gerekmektedir.

 3.Pasaport Fotokopisi   Firmamızca sağlanacaktır.

4.Fotoğraf : İki adet Almanya vizesi için çekilmiş  biometrik fotoğraf olmalıdır.

5.Tam Tekmil Vukuatlı Toplu Nüfus Kayıt Örneği : Nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir. Güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

6.Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi:

7.Yurt dışı seyahat sigortası:Firmamızca sağlanacaktır.

8.Uçak ve hotel rezervasyonları:Firmamızca sağlanacaktır.

9.Varsa Davetiye  Almanya’dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye Orjinali ve fotokopisi olmalıdır.

 Davet eden kişi gidecek kişinin damadı ya da gelini ise evlilik cüzdanı ve oturum kartı (oturum izin belgesi) fotokopisi

10.Düğün doğum gibi sebeplerle gidiliyor ise düğün davetiyesi ya da doktordan alınan doğum belgesi

11.Dilekçe: Alman Konsolosluğuna yazılmış, seyahatin amacını kalış süresini , nasıl

kalınacağını ve masrafların nasıl karşılanacağını belirten belgedir. Dilekçe örnek

formata göre doldurulmalıdır.  Firmamızca  hazırlanacaktır.

12.Gelir belgeleri:

*Vadesiz TL hesabında minimum 3000 TL gösteren bir banka cüzdanı fotokopisi,

*Banka hareket bilgileri -kaşeli,bankadan imzalayan kişinin imza sirküleri ile birlikte-

*Varsa tapu, ruhsat ve  diğer gelirlerin belgeleri

*Son aya ait  maaş bordrosu

NOT: Banka cüzdanı aktif olarak kullanılan bir hesap olmalıdır. Tek satır, içerisinde     hareketi olmayan, ya da yeni açılmış bir hesap tercih edilmemelidir

12.Varsa çiftçilik bağ- kur dökümü

13.Ziraat odası tarafından düzenlenen çiftçilik belgesinin aslı

14.70 Yaş üstü kişilerin devlet hastanesinden seyahat edebileceklerine dair rapor

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Pasaport

2. Pasaport Fotokopisi (Firmamızca sağlanacak)

3. Schengen Başvuru Formu (İmzalanması gereken bölümlerin imzalanması ve ilk sayfadaki medeni durumun işaretlenmesi yeterlidir, Firmamızca doldurulacaktır)

4. Tam Tekmil Vukatlı Toplu Nüfus Kayıt Örneği (ilçe nüfüs müdürlüklerinden temin edilebilir)

5. Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi

6. Yurtdışı Seyahat Sigortası (Firmamızca sağlanacak)

7. Uçak ve Hotel Rezervasyonları (Firmamızca sağlanacak)

8. Fotoğraf (İki adet Almanya vizesi için çekilmiş olmalı)

9. Gelir Belgeleri( Vadesiz TL hesabınızda minimum 3000 TL gösteren bir banka cüzdanı fotokopisi, banka hareket bilgileri, varsa tapu, varsa ruhsat ve yine varsa diğer bilgiler gerekiyor. Banka cüzdanınız aktif olarak kullandığınız bir hesabınız olmalı. Tek satır, içerisinde hareket olmayan, ya da yeni açılmış bir hesap tercih edilmemelidir.)

10. Varsa Çiftçilik Bağkuru dökümü

11. Ziraat odası tarafından düzenlenen çiftçilik belgesinin aslı

12. Tam Tekmil Vukatlı Toplu Nüfus Kayıt Örneği

13. 70 Yaş üstü kişilerin devlet hastanesinden seyahat edebileceklerine dair rapor

14. Davet eden kişi gidecek kişinin damadı ya da gelini ise evlilik cüzdanı ve oturum kartı fotokopisi de gerekmektedir

15. Düğün doğum gibi sebeplerle gidiliyor ise düğün davetiyesi ya da doktordan doğum belgesi de eklenmelidir

Gerekli Belgeler

Çalışmayanların  (ev hanımları)  turistik vize alabilmeleri için sponsor olacak bir birey  gerekir. Çünkü   Konsolosluk   gelirin olmadığını ve tatilin biri tarafından finanse edilmesi gerektiğini belirtir. Belirli bir maddi geliri olmayanlar ( öğrenciler, ev hanımları vs.), kendilerini maddi  olarak destekleyen 1. dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine bakmalıdırlar. Buna ek olarak,

1.1. dereceden yakınları tarafından desteklenecekleri ıslak imzalı ve okunaklı bir dilekçeyle ibraz edilmesi gerekmektedir.

2.Sponsor olan kişi (seyahatinizi finanse eden) ;

*Emekli ise ; ‘Emekli’ için gerekli  olan belgeler

*Çalışan ise ; ‘Çalışan’ için  gerekli olan belgeleri

*İşveren ise ; ‘İş Sahibi’ için gerekli  olan belgeler

 3.Almanya Konsolosluğu Vize Departmanı’na hitaben yazılmış , seyahat sebebini ve  detaylarını bildiren dilekçedir. Dilekçe örnek  formata göre doldurulmalıdır.  Firmamızca  hazırlanacaktır.

 4.Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği : Nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir.Aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

5.Pasaport : 10 Yıldan eski olmamalı, dönüş tarihinden itibaren 3 ay  daha  geçerliliği olmalı  ve son iki sayfası boş  olmalıdır. Müracaat esnasında varsa eski pasaportlar da getirilmelidir.

 6.Pasaport fotokopisi: Firmamızdan saplanacaktır.

7.Fotoğraf : İki adet Almanya vizesi için çekilmiş  biometrik fotoğraf olmalıdır.

8.Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi:

9.Yurt dışı seyahat sigortası:Firmamızca sağlanacaktır.

10.Uçak ve hotel rezervasyonları:Firmamızca sağlanacaktır.

11.Varsa Davetiye  Almanya’dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye(Orjinal ve fotokopisi)

 

Gerekli Belgeler:

Öğrencilerin   turistik vize alabilmeleri için sponsor olacak bir birey  gerekir. Çünkü   Konsolosluk öğrenci olmaktan ötürü  gelirin olmadığını ve tatilin biri tarafından finanse edilmesi gerektiğini belirtir. Belirli bir maddi geliri olmayan  öğrenciler, kendilerini maddi  olarak destekleyen 1. dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine bakmalıdırlar. Buna ek olarak,

1.1. dereceden yakınları tarafından destekleneceklerine dair ıslak imzalı ve okunaklı bir dilekçe  ibraz edilmesi gerekmektedir.

2.Sponsor olan kişi (seyahatinizi finanse eden) ;

*Emekli ise ; ‘Emekli’ için gerekli  olan belgeler

*Çalışan ise ; ‘Çalışan’ için  gerekli olan belgeleri

*İşveren ise ; ‘İş Sahibi’ için gerekli  olan belgeler

 3.Öğrenciler için okuldan alınacak olan öğrenci belgesi yeni tarihli olmalıdır.

 4.Dilekçe : Almanya Konsolosluğu Vize Departmanı’na hitaben yazılmış , seyahat sebebini ve  detaylarını bildiren  bir belgedir.

 5. Öğrenci 18 Yaşını doldurulmamış ise anne ve babadan seyahat izni için muvaffakatname gerekir.

Bu belge  Noterden tastikli ve orjinal  olmalıdır.

6.Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği : Nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir.Aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

7.Pasaport : 10 Yıldan eski olmamalı, dönüş tarihinden itibaren 3 ay  daha  geçerliliği olmalı  ve son iki sayfası boş  olmalıdır. Müracaat esnasında varsa eski pasaportlar da getirilmelidir. 

8.Pasaport fotokopisi: Firmamızdan saplanacaktır.

9.Fotoğraf : İki adet Almanya vizesi için çekilmiş  biometrik fotoğraf olmalıdır.

10.Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi:

11.Yurt dışı seyahat sigortası:Firmamızca sağlanacaktır.

12.Uçak ve hotel rezervasyonları:Firmamızca sağlanacaktır.

13.Varsa Davetiye  Almanya’dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye(Orjinal ve fotokopisi)

14.Dilekçe: Alman Konsolosluğuna yazılmış, seyahatin amacını kalış süresini , nasıl

kalınacağını ve masrafların nasıl karşılanacağını belirten belgedir. Dilekçe örnek

formata göre doldurulmalıdır.  Firmamızca  hazırlanacaktır.

 

 

 

Öğrenci iseniz turistik vize için konsoloslukların sizden istedeği size sponsor olan kişinin belgeleridir. Örneğin; eğer sizin seyahatinizi finanse eden kişi –Örn:Babanız—,

Emekli ise ; ‘Emekli’ için olan belgeleri toplamanız ve ‘Öğrenci Belgeniz’ gerekmekte..

Çalışan ise ; ‘Çalışma’ için olan belgeleri toplamanız ve ‘Öğrenci Belgeniz’ gerekmekte..

İş Sahibi ise ; ‘İş Sahibi’ için olan belgeleri toplamanız ve ‘Öğrenci Belgeniz’ gerekmekte..

Konsolosluk öğrenci olduğunuz için sizin bir geliriniz olmadığını ve tatilinizin biri tarafından finans edilmesi gerektiğini belirtir.

Yukarıda istenilenlere ek olarak aşağıdaki belgeler de istenmektedir.

– Okuldan alınan yeni tarihli öğrenci belgesi

– Almanya Konsolosluğu Vize Departmanı’na hitaben yazılmış , seyahat sebebini ve detaylarını bildiren dilekçe

– 18 Yaşını doldurmamış ise anne ve babadan seyahat izni için muvafakatname ( Noterden Orjinal )

– Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (ilçe nüfüs müdürlüklerinden temin edilebilir)

Gerekli Belgeler:

1.Pasaport Dönüş tarihinden itibaren ez az 12 ay geçerliliği olmalı. Pasaport içerisinde, son medeni durum ve yeni soyadı yazmalıdır.

2.Pasaport fotokopisi

3.3 Adet Biometrik Fotoğraf

Fotoğrafın Özellikleri;

* Son 6 ayda çekilip en son görünüşü yansıtmalı

* 45 X 35 mm ebatlarında olmalı.

* Kenarları çerçevesiz olmalı

* Yüzü önden yansıtmalı, başınız açık ve gözlerin tümü görünmeli

4.Eğer Çocuk var ise; başvuru formundaki çocuklar kısmı eksiksiz olarak doldurulmalıdır. .Çocuklar Türkiye’de kalsalar dahi sorular yanıtlanmalıdır.

5.2 adet İkamet müsaadesi

6.Vize Başvuru Formu  İmzalanıp, Almanca Doldurulacak, Doldurma Firmamızca yapılacaktır.

7.Uluslararası evlenme kayıt örneği aslı ve fotokopisi(Formül B) Doğum yeriniz mutlaka şehir olarak belirtilmelidir. Nüfus Müdürlüğünden temin edilebilir.

8.Almanya’daki eşin Tam Tekmil Vukuatlı Toplu Nüfus Kayıt Örneği aslı Tam Tekmil Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği içerisinde yer alan DÜŞÜNCELER bölümü eksiksiz doldurulmuş olmalıdır. Nüfus Müdürlüğünden temin edilebilir

9.Başvurana ait Tam Tekmil Vukuatlı Toplu Nüfus Kayıt Örneği aslıTam Tekmil Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği içerisinde yer alan DÜŞÜNCELER bölümü eksiksiz doldurulmuş olmalıdır. Nüfus Müdürlüğünden temin edilebilir

10.AB vatandaşı eşin, pasaport veya kimlik fotokopisi

11.Almanya’daki eşin oturum müsaadesinin fotokopisi

12.Başvuru sahibinin nüfus cüzdanının aslı

13.AB vatandaşı kişinin kimlik veya pasaport fotokopisi

14.Var ise eski Pasaportlar

15.AB vatandaşı kişiye yakınlık derecesini gösterir belgenin fotokopisi

16.Eş için: Evlilik cüzdanı, Çocuklar için: Doğum Kayıt Örneği

17.Boşanma var ise; her iki eşe ait, kesinleşme şerhi ile birlikte gerekçeli boşanma ilamı aslı Eğer aslı yok ise, mahkeme tarafından ASLINA UYGUNDUR kaşeli olarak  hazırlanabilir.

18.Reşit olmayan çocuklar için,

*3 adet Biometrik vesikalık fotoğraf

*Fotoğrafın Özellikleri

* Son 6 ayda çekilip en son görünüşü yansıtmalı

* 45 X 35 mm ebatlarında olmalı.

* Kenarları çerçevesiz olmalı

* Yüzü önden yansıtmalı, baş açık ve gözlerin tümü görünmeli

*Pasaport Dönüş tarihinden itibaren ez az 12 ay geçerliliği olmalı, son medeni durum ve yeni soyadı yazmalıdır.

*2 adet İkamet Müsaadesi

*Vize başvuru formu İmzalanıp, Almanca Doldurulacak, Doldurma Firmamızca yapılacaktır.

*Anne ve Babanın Oturum izni fotokopisi: Ebeveynler Alman vatandaşı ise pasaport veya kimlik fotokopileri ibraz edilmelidir.

*Ebeveynlere ait Tam Tekmil Vukuatlı Toplu Nüfus Kayıt Örneği aslı Tam Tekmil Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği içerisinde yer alan DÜŞÜNCELER bölümü eksiksiz doldurulmuş olmalıdır. Nüfus Müdürlüğünden temin edilebilir.

*Başvuru sahibine ait Uluslararası Doğum Kayıt Örneği(Formül A) aslı ve fotokopisi

*Türkiye`de yaşayan ebeveyne ait ikametgâh ilmuhaberi aslı ve 2 fotokopisi

*Var ise eski Pasaportlar

Not: Tüm evraklar Yeminli Tercüman Tarafından Almancaya Tercüme Edilecektir, Tercümenin Aslı ve 2 Fotokopisi  gerekmektedir.

İlgili Çeviriler  tarafımızdan yapılacaktır.

Başvuru sahipleri müracaatı şahsen yapmak zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFA VİZE

  •   AKDENİZ MAHALLESİ AKDENİZ CADDESİ AKDENİZ İŞ MERKEZİ NO:5 KAT: 5 DAİRE : 512 KONAK / İZMİR

  • (0232) 570 04 24

  • 0532 611 45 84

  •    Mail: info@alfavize.com

         

İletişim

Seyahat Acentası


Belge No: 10583

© Copyright 2016 by JeXiR for ALFA VİZE

We LOVE GOOGLE